Výčet zakázek a jejich objednatelů, zpracovaných naší společností:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
I/23 Předín - Štěměchy, oprava (stupeň: DSP, VD-ZDS)
I/34 Krátká Ves, oprava (stupeň: DSP, VD-ZDS)
I/19 Chýnov - SO 106a Polní cesta a přístup k zahrádkám (stupeň: DUR)
I/3 Kaplice - úprava křiž. s II/154 (stupeň: PDPS) - PRÁVĚ ZPRACOVÁVÁME
I/34 Vystrkov, oprava (stupeň: DSP, VD-ZDS) - PRÁVĚ ZPRACOVÁVÁME

Jihočeský kraj
Jižní tangenta České Budějovice (obchvat silnice II. třídy) (stupeň: DUR) - PRÁVĚ ZPRACOVÁVÁME
Přeložka silnic II/156 a II/157 v Českých Budějovicích - 1. etapa, část 1.1 (stupeň: RDS) - objednatelem PD byla spol. D.I.S.,  
spol. s .r.o. Brno
Silnice II/163 Loučovice (stupeň: odborný posudek)
Bezpečnostní inspekce vybrané lokality na sil. II/170 v Česticích (stupeň: BI)
Úprava křižovatky sil. II/121, II/173 a II/175 Blatná (stupeň: BI)
Studie proveditelnosti 2. etapy obchvatu města Kaplice silnice II/154 (stupeň: Bezpečnostní audit)

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Rekonstrukce silnice II/139 v Radomyšli ul. Písecká (stupeň: DSP, ZDS/PDPS)

Státní pozemkový úřad
Realizace polních komunikací po schválené KoPÚ v k.ú. Radošovice, Břehov, Tupesy (stupeň: Technický dozor investora) -  
PRÁVĚ ZPRACOVÁVÁME
Sanace polní cesty VPC10 v obci Hranice (stupeň: PDPS)

Statutární město České Budějovice
Páteřní cyklostezka České Budějovice, trase „E“ - 1. část, úsek ul. Dukelská - Suché Vrbné  (stupeň: DUR, DSP, PDPS) -  
PRÁVĚ ZPRACOVÁVÁME
PD oprava povrchů chodníků a komunikací rok 2014, část III (chodníky v ul. H. Malířové a Branišovská)  (stupeň: DSP, ZDS)
PD oprava zastávky Rudolfovská - U Sirkárny (stupeň: DSP, ZDS)

Město Jindřichův Hradec
Náměstí Míru v Jindřichově Hradci (stupeň: STUDIE)
Stavební úpravy přechodu pro chodce a navazujících chodníků v ulici Václavská v Jindřichově Hradci (stupeň: DOS)

Město Velká Bíteš
Přechod Velká Bíteš - Jihlavská (stupeň: DUR)

Město Lišov
PD oprava povrchu chodníku ul. tř. 5. května v úseku ul. Čechova - čerpací stanice pohonných hmot, Lišov (stupeň: DSP, ZDS)  
PD oprava povrchu chodníku ul. tř. 5. května v úseku náměstí Míru - hřbitov, Lišov (stupeň: DSP, ZDS)
PD oprava povrchu chodníku ul. tř. 5. května v úseku ul. Hůrecká - ul. Miletínská, Lišov (stupeň: DSP, ZDS)

Město Nové Hrady
Bezpečnostní inspekce křižovatky sil. III/15618 s MK k náměstí a MK k autobusovému nádraží s návrhy řešení (stupeň: BI)

Město Nová Včelnice
Rekonstrukce přechodů pro chodce v ul. B. Smetany, Štítného a Nádražní (stupeň: DOS, ZDS)

Obec Bošilec
ZTV Bošilec II - infrastruktura (stupeň: DUR, inženýrská činnost)

DIAMO
Manipulační a odstavná plocha DIAMO (stupeň: DUR) - PRÁVĚ ZPRACOVÁVÁME

Soukromí objednatelé
Novostavba objektu a stavební úpravy stávajícího objektu pro „Outlet Shop“ včetně zpevněných ploch a parkoviště (stupeň:  
DUR, DSP)
Komunikace a parkoviště Novostavba „Outlet Shopu“ ve Studánkách (stupeň: DSP)Oba představitelé společnosti BLAHOPROJEKT, s.r.o. dále zpracovali nebo se podíleli za dobu svého dlouholetého působení  
ve společnosti PRAGOPROJEKT, a.s. na zpracování řady významných projektů, jejich stručný výčet zde uvádíme:


Ředitelství silnic a dálnic ČR
Dálnice D3 0308C Veselí nad Lužnicí - Bošilec (stupeň: DSP, PDPS, funkce: HIP)
Dálnice D3 0309/I Bošilec - Ševětín (stupeň: DUR, DSP, funkce: HIP)
Dálnice D3 0309/II Ševětín - Borek (stupeň: DUR, funkce: HIP)
Dálnice D3 0309/III Borek - Úsilné (stupeň: ZDS, PDPS,  funkce: HIP)
R49, stavba 4902.2 Fryšták - Lípa, 2. etapa (stupeň: DUR - Bezpečnostní audit)
I/27 Přeštice - obchvat (stupeň: TS, funkce: HIP)
I/34 Lišov - Vranín (stupeň: DUR, funkce: HIP)
I/34 Stráž nad Nežárkou (stupně: DUR, DSP, ZDS,  funkce: HIP, SZP), realizace stavby (AD) Fotogalerie
I/34 Stráž nad Nežárkou - Lásenice (stupeň: DUR, DSP, ZDS:  funkce: HIP, SZP)
I/34 Česká Bělá - obchvat (stupeň: DSP, ZDS, RDS:  funkce: HIP, SZP), realizace stavby (AD) Fotogalerie
I/38 Havlíčkův Brod - JV obchvat (stupeň: DSP,  funkce: SZP)
I/37 Žďár nad Sázavou, okružní křižovatka se silnici II/353 (stupeň: DSP, ZDS, funkce: PS) Fotogalerie
I/39 Přísečná (stupeň: DUR, funkce: HIP, SZP)

Jihočeský kraj
Přeložka silnic II/156 a II/157 v Českých Budějovicích - 1. etapa, část 1.2 „Zanádražní komunikace“ (stupeň: DSP, ZDS, RDS,  
funkce: HIP, SZP), inženýrská činnost (SP), realizace stavby (AD)
Přeložka silnic II/156 a II/157 v Českých Budějovicích - 1. etapa, část 1.1 „Zanádražní komunikace“ (stupeň: DUR, DSP, ZDS,  
RDS, funkce: HIP, SZP), inženýrská činnost (ÚR, SP)
Přeložka silnice II/156 Trhové Sviny (stupeň: DSP, ZDS,  funkce: SZP)
II/156 Trhové Sviny obchvat (stupeň: STUDIE, funkce: HIP, SZP)
Silnice II/141 Těšovice - Prachatice (stupeň: DSP, ZDS,  funkce: HIP, SZP)
Vyhledávací studie nové trasy silnice s propojením silnic I/24 a B41 Jižní Čechy - Dolní Rakousko (stupeň: VST, funkce: HIP,  
SZP)
Rekonstrukce silnice II/144, III/14410 a III/14415 Vlachovo Březí (stupeň: DSP, DZS, funkce: PS) Fotogalerie

Kraj Vysočina
III/3791 Velká Bíteš - rekonstrukce ulice Vlkovská (stupeň: DUR, DSP, PDPS, IČ, funkce: HIP, realizace stavby (AD)
Sil. II/128 Pacov  Lukavec (stupeň: DUR, funkce: PS)

Středočeský kraj
III/1257 Polánka (stupeň: DUR, DSP, PDPS, funkce: HIP, SZP), inženýrská činnost (ÚR)

Statutární město České Budějovice
Přeložka silnic II/156 a II/157 v Českých Budějovicích - 1. etapa, část 1.2 „Zanádražní komunikace“ (stupeň: DSP, ZDS, RDS,  
funkce: HIP, SZP), inženýrská činnost (SP), realizace stavby (AD)
Přeložka silnic II/156 a II/157 v Českých Budějovicích - 1. etapa, část 1.1 „Zanádražní komunikace“ (stupeň: DUR, DSP, ZDS,  
RDS, funkce: HIP, SZP), inženýrská činnost (ÚR, SP)
Úprava křižovatky Pražská - Opatovická (stupeň: STUDIE, funkce: HIP, SZP)

Město Milevsko
Oprava komunikací Švermova ulice a části nám. E. Beneše (stupeň: DSP, funkce: HIP)

Město Písek
Okružní křižovatka Budějovická, Šobrova (stupeň: ST, DSP, DZS, RDS, funkce: PS) Fotogalerie
Okružní křižovatka u BILLY (stupeň: ST, funkce: PS)
Obratiště Dobešice (stupeň: DSP, funkce: PS)

Město Třeboň
Třeboň - ulice U Barborky a Klofáčova (stupeň: DSP, DZS, funkce: PS)
Rekonstrukce Klofáčovy ulice v Třeboni - 3. etapa (stupeň: PDPS, funkce: HIP)

Město Týn nad Vltavou
Týn nad Vltavou - cyklistická stezka Podskalí - sil. III/12221 u Litoradlic (stupeň: DUR, DSP, ZDS funkce: HIP), realizace  
stavby (AD) Fotogalerie
Bezbariérový chodník (stupeň: DSP, funkce: SZP)

Město Velká Bíteš
III/3791 Velká Bíteš - rekonstrukce ulice Vlkovská (stupeň: DUR, DSP, PDPS, IČ, funkce: HIP, realizace stavby (AD)
Velká Bíteš - Tyršova ulice (stupeň: DSP, DZS funkce: SZP)
Přechod pro chodce přes silnici I/37 v ulici Lánice u domu č. pop. 42 ve V. Bíteši (stupeň: DSP, PDPS, funkce: HIP, SZP)
Přechod přes silnici I/37 v ulici Lánice pod výjezdem z ulice Chobůtky ve V. Bíteši (stupeň: DSP, PDPS, funkce: HIP, SZP)
Ulice Tyršova (stupeň: DZS, funkce: PS)
Ulice Kostelní (stupeň: DSP, DZS, funkce: PS)

Obecní a městské úřady
II/156 Trhové Sviny - chodník (stupeň: ZDS,  funkce: HIP)
Chodník k Obecnímu úřadu Srubec (stupeň: DSP, ZDS,   funkce: HIP, SZP)
Návrh dopravního řešení v katastru obce Kubova Huť (stupeň: DUR,  funkce: SZP)
Parkoviště Kubova Huť (stupeň: STUDIE, funkce: SZP)

Soukromí investoři
TESCO Hypermarket Písek - dopravní řešení (stupeň: DUR, funkce: SZP)
Skladová plocha DCD IDEAL Dynín (stupeň: DUR, DSP, IČ,  funkce: HIP, SZP)
Přístavba haly pro bloky EPS Dynín - dopravní řešení (stupeň: DSP,  funkce: SZP)
CIC Benešov - parkovací plochy (stupeň: RDS,  funkce: SZP)
Zpevněné plochy v Tálíně (stupeň: DSP, ZDS,  funkce: SZP)... a mnoho dalších

Použité zkratky
HIP = hlavní inženýr projektu
SZP = samostatný zodpovědný projektant
AD = autorský dozor
PS = projektant silničních objektů

TS = technická studie
VST = vyhledávací studie
DUR = projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí
DSP = dokumentace pro vydání stavebního povolení
ZDS = zadávací dokumentace stavby
PDPS = projektová dokumentace pro provádění stavby

ÚR = územní rozhodnutí
SP = stavební povolení
• Projektování pozemních komunikací
• Inženýrská činnost
• Bezpečnostní inspekce a audity
• Expertizy
• Technické dozory
Reference:
PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
BLAŽEK & HOVORKA

BLAHOPROJEKT, s.r.o., Čechova 727, 370 01 České Budějovice, www.blahoprojekt.cz